Phóng sự truyền hình trên VTC6 nói về Dầu tắm gội dược liệu Diệp Hồng Nhan

Dầu Tắm Gội dược liệu Diệp Hồng Nhan được truyền hình và Người “Tiêu Dùng Thông Minh” đánh giá rất cao. Dưới đây là bản tin phóng sự “Tiêu dùng thông minh” và những tin tức về sản phẩm.