Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Để đặt hàng tại website, các bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân. Mọi thông tin cần được chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm liên quan đến pháp luật với các thông tin khai báo.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân với mục đích xác nhận danh tính và giao chuyển sản phẩm. Khi cần thiết chúng tôi sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm của khách hàng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Nhân viên trong công ty có thể tiếp cận thông tin để tư vấn và chăm sóc khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình:

Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin: Trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

Cách thức liên lạc của người tiêu dùng liên quan đến xử lý thông tin: Liên lạc trực tuyến qua website, Gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, facebook đến số điện thoại của công ty.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Phương thức thu thập thông tin cá nhân bao gồm: do người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ trực tuyến hoặc được thu thập tự động trong quá trình người sử dụng truy cập cổng thông tin điện tử.

Công ty sẽ cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình.
Trường hợp cá nhân không thể đăng nhập để xem thông tin của mình thì có quyền yêu cầu công ty chủ quản cấp lại thông tin về tài khoản đăng nhập.
Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan chủ quản kiểm tra, đính chính, bổ sung, sửa đổi thông tin cá nhân.